Ασκήσεις για το Διάλογο 3

ΑΣΚΗΣΗ 1 – Κατανόηση διαλόγου

U3D3: ΑΣΚΗΣΗ 1

Δώστε τη σωστή απάντηση.

1) Η Ελισάβετ επαναλαμβάνει ότι λέει ο σερβιτόρος γιατί:  


2) Ο κ. Μάριος :  


3) Ο κ. Μάριος πίνει μπύρα:  


4) Ο κ. Μάριος απευθύνεται στην Ελισάβετ και όχι στο σερβιτόρο γιατί:  


5) Ο κ. Μάριος:  


ΑΣΚΗΣΗ 2 – Κατανόηση γραπτού κειμένου        

U3D3: ΑΣΚΗΣΗ 2

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

σωστόλάθοςερώτηση
1) Ο κ. Μάριος είναι χορτοφάγος.
2) Ο κ. Μάριος δεν πίνει αλκοόλ
3) Η Ελισάβετ τρώει ότι τρώει και ο κ. Μάριος.
4) Ο κ. Μάριος παραγγέλνει γλυκό επιδόρπιο.
5) Η Ελισάβετ παραγγέλνει γλυκό επιδόρπιο.

ΑΣΚΗΣΗ 3 - Λεξιλόγιο    

U3D3: ΑΣΚΗΣΗ 3

Από τις παρακάτω λέξεις διαλέξτε τα αντίθετα των λέξεων, που ακολουθούν.

1. γλυκός   
  2. καλός   
   3. έξω  
    4. νεαρός   
     5. μεγάλος   
      • πικρός
      • κακός
      • μέσα
      • γέρος
      • μικρός

      ΑΣΚΗΣΗ 4 - Γραμματική

      U3D3: ΑΣΚΗΣΗ 4

      Βάλτε στα κενά τα παρακάτω ρήματα στον Μέλλοντα:

      (Θα πω, Θα ήθελα, Θα πάρουμε, Θα ρωτήσω, Θα σε πιάσει, Θα πιω)

      1. πόνος.
      2. αρνάκι.
      3. μπύρα.
      4. την αλήθεια.
      5. για να καταλάβω.
      6. να σε δω.
      Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.