Λεξιλόγιο

Λεξιλόγιο

υφαίνω ρήμα
Φτιάχνω ύφασμα στον αργαλειό
αστυφιλία η ουσιαστικό
Η μετακίνηση κατοίκων από την επαρχία στην πόλη
βιοτικό επίπεδο το ουσιαστικό
Ο τρόπος και τα μέσα ζωής (υγεία, παιδεία, αυτοκίνητα, κατοικίες κλπ.)
μορφώνομαι ρήμα
Εκπαιδεύομαι και διαμορφώνω χαρακτήρα
αυτονομία η ουσιαστικό
ανεξαρτησία
θέσπιση η ουσιαστικό
υιοθέτηση
προσανατολισμός ο ουσιαστικό
κατεύθυνση
κουβαλητής ο ουσιαστικό
Αυτός, που φέρνει πράγματα
αφέντης ο ουσιαστικό
Κύριος
Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.