Ασκήσεις για το διάλογο 2

ΑΣΚΗΣΗ 1 – Κατανόηση διαλόγου

Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις με βάση το διάλογο 2

U6D2: ΑΣΚΗΣΗ 1

1) Ο κος Μάριος πιστεύει ότι η τακτική άσκηση:   


2) Ποια ημέρα θα πραγματοποιηθεί το επόμενο μάθημα;   


3) Τι σχεδιάζει να κάνει ο κος Μάριος αμέσως μετά το μάθημα;   


4) Τι λέει η Ελισάβετ στον κο Μάριο να κρατήσει λυγισμένο κατά τη διάρκεια της άσκησης;   


ΑΣΚΗΣΗ 2 – Κατανόηση γραπτού κειμένου 

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

U6D2: ΑΣΚΗΣΗ 2

1) Τι λέει η Ελισάβετ στον κο Μάριο να κάνει με το κεφάλι του;   


2) Τι σκέφτεται ο κος Μάριος για την άσκηση όπου σηκώνουν το πόδι;   


3) Εάν ασκείστε συχνά, πώς θα νιώθετε; (Σύμφωνα με την Ελισάβετ)  


4) Τι λέει η Ελισάβετ στον κο Μάριο να ακολουθήσει;   


5) Ποιος μέρος του σώματός του σπάνια γυμνάζει ο κος Μάριος;   


ΑΣΚΗΣΗ 3 – Γραμματική

Επιλέξτε το επίρρημα της συχνότητας που νομίζετε ότι περιγράφει καλύτερα την κατάσταση σε κάθε πρόταση.

U6D2: ΑΣΚΗΣΗ 3

1) Το υπνοδωμάτιο της Ελισάβετ είναι πολύ ακατάστατο, ____________ το καθαρίζει.  


2) Η κα Παπαδοπούλου πάλι έχασε τα γυαλιά της, ___________ ξεχνά που τα έχει αφήσει.   


3) Η εκκλησία μου οργανώνει μία ____________ εκδρομή, που πραγματοποιείται κάθε Κυριακή.   


4) Ο κος Χάρης είναι ένας πολύ καλός μουσικός γιατί κάνει ___________ πρακτική.  


5) Η μητέρα μου και ο πατέρας μου επισκέπτονται την Αυστραλία σχεδόν σε ____________ βάση.   


ΑΣΚΗΣΗ 4 – Γραμματική

Διαλέξτε τη σωστή φράση, ώστε να βγάζουν νόημα οι προτάσεις. 

U6D2: ΑΣΚΗΣΗ 4

Α) Τοποθετήστε τα χέρια σας   
  Β) Επιστρέψτε   
   Γ) Τοποθετήστε και τα δύο πόδια   
    Δ) Συνεχίστε   
     Ε) Αφήστε τα χέρια σας  
      • στο έδαφος.
      • στην αρχική σας θέση.
      • πάνω στην καρέκλα
      • για τρία λεπτά
      • ώστε να κρέμονται.

      ΑΣΚΗΣΗ 5 – Γραμματική

      Διαλέξτε τη σωστή λέξη για τις ακόλουθες υποθετικές προτάσεις.

      U6D2: ΑΣΚΗΣΗ 5

      1) Όταν ____________ , το έδαφος γίνεται υγρό.  


      2) Εάν δεν ____________ , θα είμαι κουρασμένος.   


      3) Εάν ____________ πάρα πολύ, θα πάρεις βάρος.   


      4) Όταν κάνει ____________ , οι άνθρωποι φοράνε παλτά.   


      5) Η Ελισάβετ θα πάει για κολύμπι εάν έχει ____________ αύριο.  


      6) Εάν βρέχει αύριο, θα πάρω την ____________μου.   


      7) Εάν τελειώσω την ____________ μου νωρίς, θα πάω στον κινηματογράφο.   


      8) Εάν πέσω από το ποδήλατό μου, μπορεί να ____________.   


      ΑΣΚΗΣΗ 6 – Λεξιλόγιο 

      Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις με βάση τις πληροφορίες του διαλόγου.

      U6D2: ΑΣΚΗΣΗ 6

      1. Ποια λέξη σημαίνει ότι συνεχίζεις να κάνεις κάτι;   


      2. Ποια λέξη σημαίνει να σχηματίσουμε ένα κύκλο (ή να κάνουμε μία κυκλική κίνηση);  


      3. Ποιος από τους παρακάτω είναι ένας τρόπος να τοποθετήσετε τα πόδια σας στο έδαφος;  


      4. Τι πρέπει να κάνετε μετά την άσκηση;   


      5. Ποια λέξη σημαίνει να πάρουμε κεκλιμένη θέση;   


      Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.