Ασκήσεις

Άσκηση 1

IU4: Άσκηση 1

Πώς έχει μεταβληθεί η ελληνική οικογένεια;  


Άσκηση 2

IU4: Άσκηση 2

Τα περισσότερα ζευγάρια παντρεύονται με:  


Άσκηση 3

IU4: Άσκηση 3

Τα παιδιά στην Ελλάδα συνήθως:  


Άσκηση 4

IU4: Άσκηση 4

Η οικονομική κρίση:  


Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.