Λεξιλόγιο

Λεξιλόγιο

Κατάθλιψη Η Υποφέρω από χρόνια κατάθλιψη.
Μελαγχολία
Παρεξήγηση Η Ουσιαστικό Δεν γνώριζε καλά τη γλώσσα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία μικρή παρεξήγηση.
Να μην αντιλαμβάνομαι σωστά
Μοναξιά Η Ουσιαστικό Μετά το θάνατο της γυναίκας του, αισθανόταν μεγάλη μοναξιά.
Το να είμαι μόνος
Συμπαθώ Ρήμα Δεν τον συμπαθούσε γιατί συνεχώς της φώναζε.
Να μου αρέσει κάποιος
Εμπειρία Η Ουσιαστικό Έχει πολλά χρόνια εμπειρία στον τομέα της νοσηλευτικής.
Ό,τι έχει ζήσει ένας άνθρωπος
Εξοικειώνομαι Ρήμα Δεν είχε ακόμη εξοικειωθεί με την ιδέα του θανάτου.
Νιώθω άνετα με κάτι
Νοσταλγία Η Ουσιαστικό Ένιωθε νοσταλγία για την πατρίδα της όπου έμενε η οικογένειά της.
Το να μου λείπει κάτι
Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.