Λεξιλόγιο

Λεξιλόγιο

προσδόκιμο επιβίωσης το
Μέση ηλικία θανάτου
επίπτωση η ουσιαστικό
Το αποτέλεσμα πάνω σε κάτι άλλο
πλήττω ρήμα
κτυπώ
ανατροφή η ουσιαστικό
Μεγάλωμα των παιδιών
σύσφιξη σχέσεων η ουσιαστικό
Δημιουργία πιο στενών σχέσεων
νοείται ρήμα
Καταλαβαίνει κανείς
Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.