Εισαγωγή

Τα άτομα που φροντίζουν ηλικιωμένους ή άλλα πρόσωπα που χρήζουν βοήθειας έρχονται σε πολύ στενή επαφή μαζί τους και περνούν πολλές ώρες με τα άτομα που φροντίζουν.

Οι συμπεριφορές, οι πεποιθήσεις και ο τρόπος ζωής είναι τόσο συνυφασμένα με την κουλτούρα ενός τόπου, ώστε συνήθως όλοι θεωρούμε ότι έτσι ζουν όλοι οι άνθρωποι και ότι κάτι διαφορετικό θα ήταν από πολύ περίεργο έως αδιανόητο. Πολύ περισσότερο, δεν σκεφτόμαστε ότι κάτι τέτοιο θεωρούν και για τη δική τους κουλτούρα τα άτομα που μας φροντίζουν.

Οι διαφορετικές κουλτούρες και ιδιαίτερα οι χειρονομίες και συμπεριφορές που ενδεχομένως έχουν διαφορετικές σημασίες σε διαφορετικές κουλτούρες. μπορεί να γίνουν αιτία παρεξηγήσεων.

Στα βίντεο που θα παρακολουθήσετε προσπαθούμε να συνοψίσουμε κάποια στοιχεία της Ελληνικής κουλτούρας.

Αυτό το μάθημα, χωρίς να εξαντλεί το αντικείμενό του, αποτελεί χρήσιμο βοήθημα για όσους επιθυμούν να κατανοήσουν την κουλτούρα της Ελλάδας.

Βίντεο για τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες στην Ελλάδα Αρχή Τέλος
Χειρονομίες και γλώσσα σώματος 01:14 04:12
Διατροφικές συνήθειες 04:13 07:21
Εκκλησία και καθημερινή ζωή 07:22 10:19
Ο ρόλος της οικογένειας 10:20 12:30
Ο ρόλος των δύο φύλων 12:31 14:36

 

Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.