Εισαγωγή

Σε αυτήν την ενότητα θα αναφερθούμε σε ορισμένες καθημερινές εργασίες ενός φροντιστή σε ένα κέντρο φροντίδας: (βοήθεια) πλύσιμο των ενοίκων, κλείσιμο ενός ραντεβού στο κομμωτήριο για έναν μόνιμο ένοικο, ψυχαγωγία των ενοίκων, βοήθεια στο γεύμα των ενοίκων και ενασχόληση με τα παράπονά τους…

 

Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας

Η ενότητα αναφέρεται στο πώς περνάει την ημέρα του ένας φροντιστής σε ένα κέντρο φροντίδας. Περιλαμβάνει το πλύσιμο των ενοίκων, το κλείσιμο ενός ραντεβού στο κομμωτήριο, την ψυχαγωγία των ενοίκων και τη βοήθεια στο γεύμα των ενοίκων.

 Στόχος 

Η εκμάθηση του λεξιλογίου και των συνηθέστερων εκφράσεων

Λέξεις και έννοιες κλειδιά 

Στο μπάνιο, ραντεβού στο κομμωτήριο, στο γεύμα, ψυχαγωγία – διασκέδαση, ένας ένοικος έχει παράπονο

 

 

Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.