Ασκήσεις

Άσκηση 1

IU5: Άσκηση 1

Οι ρόλοι των δύο φύλων στην Ελλάδα ήταν παραδοσιακά:  


Άσκηση 2

IU5: Άσκηση 2

Η εργασία των γυναικών συνέβαλε:  


Άσκηση 3

IU5: Άσκηση 3

Οι γυναίκες σήμερα:  


Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.