Ασκήσεις

Άσκηση 1

IU1: Άσκηση 1

Η εικόνα που βλέπουμε σημαίνει:  


Άσκηση 2

IU1: Άσκηση 2

Η εικόνα που βλέπουμε σημαίνει:  


Άσκηση 3

IU1: Άσκηση 3

Η εικόνα που βλέπουμε σημαίνει:  


Άσκηση 4

IU1: Άσκηση 4

Η εικόνα που βλέπουμε σημαίνει:  


Άσκηση 5

IU1: Άσκηση 5

Η εικόνα που βλέπουμε σημαίνει:  


Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.