Ασκήσεις

Άσκηση 1

IU3: Άσκηση 1

Η εκκλησία της Ελλάδας:  


Άσκηση 2

IU3: Άσκηση 2

Η θρησκεία στην Ελλάδα:  


Άσκηση 3

IU3: Άσκηση 3

Στην Ελλάδα σήμερα:  


Άσκηση 4

IU3: Άσκηση 4

Οι νηστείες σύμφωνα με την Ορθόδοξη θρησκεία:  


Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.