Ασκήσεις

Άσκηση 1

IU2: Άσκηση 1

Πιστεύετε ότι το να τρώει κανείς έξω:  


Άσκηση

IU2: Άσκηση 2

Στην Ελλάδα το πρωινό:  


Άσκηση 3

IU2: Άσκηση 3

Οι σούπες:  


Άσκηση 4

IU2: Άσκηση 4

Το να μοιράζεται μια οικογένεια ή φίλοι φαγητό που σερβίρεται στη μέση του τραπεζιού:  


Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.