Εισαγωγή

Η διατροφή και ότι έχει να κάνει με το φαγητό, που τρώει και τα ποτά, που πίνει ο/η ηλικιωμένος/η αποτελούν σημαντικό κομμάτι της απασχόλησης του/της αλλοδαπού/ής βοηθού τόσο γιατί επαναλαμβάνεται με διαφοροποιήσεις πολλές φορές την ημέρα, όσο και γιατί υπεισέρχονται παράγοντες όπως οι γευστικές προτιμήσεις και τι απαγορεύεται από τις παθήσεις και τη φυσική κατάσταση του ηλικιωμένου.

 

Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας

Το περιεχόμενο της ενότητας αυτής περιλαμβάνει διαλόγους, που αναφέρονται στην αγορά τροφίμων, τα διάφορα γεύματα της ημέρας καθώς και σε διάφορες καταστάσεις (φαγητό σε εστιατόριο, τάισμα) που έχουν σχέση με το φαγητό. Η διατροφή είναι ιδιαίτερα σημαντική για ένα ηλικιωμένο, γιατί από αυτήν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η καλή του κατάσταση.

Στόχος

Η εκμάθηση του λεξιλογίου και των συνηθέστερων εκφράσεων

Λέξεις και έννοιες κλειδιά

Πρόγευμα, γεύμα, ποτά, ροφήματα, συμβατότητα με ασθένειες και φάρμακα, προτιμήσεις

Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.