Λεξιλόγιο

Λεξιλόγιο

χειρονομία η ουσιαστικό
Κίνηση των χεριών, που σημαίνει κάτι
νόημα το ουσιαστικό
Κίνηση του κεφαλιού, που σημαίνει κάτι
γνέφω ρήμα
Κινώ το κεφάλι με νόημα
υποδηλώνω ρήμα
σημαίνω
Project number: 543336-LLP-1-2013-1-DE-KA2-KA2MP - This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.